Гривна от скъпоценни камъни: Топче аметист, кафяв седеф и рутилов кварц

Гривната не в наличност.

Цена: 15 лв.

Може да се предположи, че в българския език думата „седеф” е дошла от някой от древните тюркски, арабски или японски езици, защото в тези региони седеф се използва от древността за инкрустация. В немския и английския език думата „перламутър” означава „майка на перли” и оттам идва и в руския език.

Седефът е вътрешен и външен слой на черупките, който се образува от мантията на мекотелото в бисерните миди, някои охлюви и др. По своя строеж се отличава от перлата по това, че кристалите на арагонит и калцит се разполагат успоредно към повърхността на мидата. В перлите те само в горния слой са успоредни към повърхността, обвити от конхиолин (органично вещество с много сложен химичен състав).