Ръчно изработена гривна от Опал, слънчев камък и оникс

Ръчно изработена гривна от Опал, слънчев камък и оникс

Гривната не е в наличност.

Цена: 25лв.

За разлика от други скъпоценни камъни, които имат широк обхват на разпространение (вземете например диамантите, които се срещат в САЩ, Австралия, Южна Африка и Русия), при опалите положението е малко по-различно. От всичкия световен добив, приблизително около 97% идва от Австралия, като в различните части на страната се срещат различни по рода си типове опали. Малки находища има още в САЩ, Латинска Америка и няколко страни в Централна Европа и Турция.