Гривна от Топче лунен камък, червен яспис и унакит

Гривна от Гривна от Топче лунен камък, червен яспис и унакит

Цена: 30 лв.

Този минерал се използвал още в Древен Египет. Ясписът представял ритъма на развитие на пространството и бил свързван със скарабея. Смятало се, че той засилва властта и затова ясписът се превърнал в камъка на владетеля. Името на владетеля трябвало със своите енергийни характеристики да олицетворява волята на Небето и Земята. А това, което се отнасяло до Земята, било свързано също с червения яспис. В даоистката традиция с червения яспис се свързвало развитието на енергията Ци. Най-много ясписа ценили може би персите (те наричали минерала yašp), които го смятали за минерал-пазител. По-късно арабските алхимици използвали ясписа като камък за запазване и съхраняване на енергията. Такава роля той играел и при евреите (yushphah), както и в акадската културата (yashupu). Ето защо този камък започнал да се разглежда като събирател на енергия (като кристал на матката) при китайците и гърците (iaspis), както и в критската култура.