сапфир

Сапфир

Сапфир | Свойства, гривни от сапфир

Сапфирът представлява разновидност на корунда.Името на сапфира произлиза от гръцката дума sappherios – син.  

 От древни времена сапфирът символизира истина, искреност и преданост. Вярва се, че Моисей е получил десетте Божи заповеди, записани на плочки от сапфир, което прави сапфира най-свещеният от всички камъни в съответните религиозни схващания.

В Древния Египет сапфирът бил смятан за талисман и за божествена искра в човешката душа. Египетските върховни жреци носили върху гърдите си украшения със сапфири, върху които бил начертан символът „Истина”. В древна Индия сапфир притежавали само хора от висшата каста. Индусите вярвали, вярват и сега, че сапфирите излъчват енергията на живота – Прана, и са убедени, че сапфирът е тясно свързан с Космоса, защото е поел в себе си неговия син хладен астрален цвят.