лапис лазули

Ласпис Лазули

Лапис лазули

е скъпоценен камък, съвкупност от много минерали и химически съединения. Главният минерал е лазуритът, но има примеси от содалит, слюда и пирит. Белите жилки се дължат на калцит.

Лапис лазули се използва за накити и украшения още от праисторически времена. В древен Египет стритият на прах камък намира употреба и за козметични цели. В архитектурата е използван за облицоване на орнаменти в култови сгради и дворци.

Амулетът "Окото на Хор", според египетската Книга на мъртвите, следвало да се изработва от лапис лазули. Амулетът като украшение осигурявал на носещия го безопасност, запазвал здравето му, а също така носел мъдрост и благоденствие.

Лекари от древен Египет, Шумер и Вавилон са използвали Лапис Лазули за много лечебни цели.

Лапис лазули се приема днес като камък на приятелството, истината и хармоничната връзка между хората.