Ръчно изработена гривна от Златист берил, кварц фантом и рутилов кварц

Ръчно изработена гривна от Златист берил, кварц фантом и рутилов кварц

Рутиловите нишки усилват енергията на планинския кристал и способността му да я предават. Наричат го „Косите на Венера”, познат е още и като „любовни стрели”, „косите на Тетида”, „стрелите на Купидон”. Легендата за “Косите на Венера” гласи, че речните нимфи се скарали коя да вземе падналите на речния бряг “копринени нишки” след като богинята приключила тоалета с разчесването на косата си. За да не остане някоя нимфа обидена, речният цар ги “заключил” в камък. Енергията на този камък зарежда и успокоява, заземява и облекчава страха и отстранява депресията. Усилва творческата визуализация и стимулира мисловния процес и интуицията.