Гривна от скъпоценни камъни:  Таитянски перли и чароит.