Рубинен жадеит, седеф, бял нефрит и жадеит "шампанско"!

 Гривна за ОМАЯ ;)