пирит

Пирит

Пиритът

чието име идва от  гръцката дума пир (огън) заради свойството му при удар в друг метален предмет да създава искри, което се е използвало в древността за запалване на огън. Наричан е още и ''златото на глупаците'' заради златистия му блясък, който може да бъде сбъркан с истинско злато.

Цивилизациите от древна Южна Америка изработвали гадателски огледала от пирит.

Французите наричат пирита Pierre de Sante, т.е. ''камъкът на здравето''; според тях и древни лечители той въздейства положително на здравето и специално на нервната система.

Помага за хармонизиране на личните и колегиалните взаимоотношения. Засилва волята и провокира позитивното мислене и положителната нагласа към живота.