Селенит (10мм), кордиерит (неправилна форма) и кварц (8мм)

Селенит (10мм), кордиерит (неправилна форма) и кварц (8мм)


 Цена: 25лв
ПРОДАДЕНО